gritco blasting and cleaning equipment
  • Uw taal :
Het object bepaalt de straalketen Straalpijp in diverse diameters Straalmiddel bepaalt oppervlakteresultaat Betrouwbaarheid, nauwkeurige dosering en minimaal drukverlies Luchtvat als persluchtbuffer Persluchtnakoeler voor ongestoorde procesvoortgang Compressor als energieleverancier Persoonlijke bescherming uitvoerend personeel

Klik hierboven op de verschillende onderdelen van de straalketen voor meer informatie.

Object
Straalpijp
Straalmiddel
Straalketel
Luchtvat
Nakoeler
Compressor
Helm/kleding

Het object bepaalt de straalketen

Straalprojecten worden in verschillende disciplines onderverdeeld. Ieder van deze disciplines kent zijn specifieke straaloplossingen. Het succes van die oplossingen is sterk afhankelijk van de samenstelling van de straalketen (of straalunit). Alleen bij een juiste keuze èn afstemming van de verschillende onderdelen levert de straalketen het gewenste rendement. Hierbij staat Gritco's grote ervaring en ruime assortiment straalapparatuur borg voor de best presterende straalunits.

Objectinventarisatie als basis voor samenstelling straalketen
Het opruwen van een betonnen constructie vereist een andere straalaanpak dan het reinigen van een onderwaterschip. Logisch dus dat het object en de gewenste behandeling het uitgangspunt vormen bij de samenstelling van de meest geschikte straalketen. Hierbij dienen alle verschillende elementen  zorgvuldig op elkaar worden afgepast Daarom moet er vooraf goed worden gekeken naar zaken als

  • wat voor object,
  • welke afmetingen en materiaalsoort (beton, staal, RVS, etc.)
  • soort behandeling (reinigen, voor- c.q. nabewerken)
  • mate van bijv. vervuiling
  • gewenste projectduur
  • niveau van omgevingsbelasting (bijv. stofontwikkeling)

Op basis van deze inventarisatie kan de vereiste capaciteit in kaart worden gebracht en kan de meest economische straalketen worden samengesteld. Gritco staat eindgebruikers hierbij graag terzijde met een toegesneden projectadvies.

Gritco's advies en apparatuur vormen de beste basis voor een professionele, optimaal functionerende straalketen.

Vraag informatie/advies


Neem contact op:

Gritco Equipment BV

Klompenmakerstraat 16d
2984 BB Ridderkerk
Nederland

Tel.: +31-(0)180-412855
Fax: +31-(0)180-418218

E-mail: