Waarom heb ik een koeler nodig?

Nakoelers zorgen voor droge perslucht en voorkomen daardoor verstoppingen in de straalketel.

De lucht uit de compressor is heet en bevat veel vocht in de vorm van damp. De perslucht zal afkoelen in slangen en in de straalketel omdat de temperatuur van de omgevingslucht beduidend lager is. Als de perslucht afkoelt condenseert de damp en vormt waterdruppels. Dit klontert het straalmiddel samen en veroorzaakt verstoppingen in de straalketel. Ook de (bedienings)kleppen van de machine hebben last van natte lucht.
Natte perslucht kan ook invloed hebben op het straalresultaat. Het kan een vervelend residu achterlaten op de gestraalde object dat kan leiden tot bijvoorbeeld coating problemen.

Eerst koelen!

De enige manier om vocht uit de perslucht te halen is om het eerst af te koelen. Een nakoeler koelt de perslucht tot ongeveer 9°C boven de omgevingstemperatuur. Deze temperatuurdaling zorgt dat het water condenseert en druppels vormt. Deze druppels worden vervolgens verwijderd door de centrifugaal afscheider die deel uitmaakt van de nakoeler. Olie en andere verontreinigingen kunnen eventueel in een tweede fase door persluchtfilters worden verwijderd.
Let op dat afscheiders en filters alleen niet genoeg zijn om perslucht te drogen zolang het water nog in dampvorm is en niet in druppels. Eerst afkoelen is dus absoluut noodzakelijk!

Een nakoeler is van cruciaal belang voor storingsvrije prestaties van straalapparatuur alsmede voor ander persluchtgereedschap. Alleen droge lucht zorgt voor een gecontroleerde, continue straalmiddelstroom, beduidend minder storingen, onderhoud en reparaties. Gritco produceert een breed scala van nakoelers voor alle compressor capaciteiten en straaltoepassingen.