Nieuwsbrief nr. 2

In deze nieuwsbrief richten we ons op lucht. Drogen van perslucht voor probleemloos stralen en veilige en schone ademlucht voor de straler. Verder nog onze ECO straalketel in actie en een mooi voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van onze restauratiemachines.