Persoonlijke bescherming

De straler moet effectief worden beschermd tegen terugkaatsend straalmiddel en stof dat ontstaat bij straalwerk. Hiervoor levert Gritco comfortabele straalhelmen, accessoires en andere persoonlijke beschermingsmiddelen.