Straalhallen

Een professioneel productieproces functioneert meestal niet volledig zonder een straalhal met een hoog prestatie- en betrouwbaarheidsniveau en minimale onderhoudseisen. Dezelfde eisen gelden voor het hart van de straalhal: de straalketel.

De straalketen