Vernieuwde Typegoedkeuring

Een straalketel wordt beschouwd als een druksamenstel en valt als zodanig onder de wetgeving van de Europese Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU (PED)