Aan welke wetgeving moeten straalketels voldoen?

Een straalketel wordt beschouwd als een druksamenstel en valt als zodanig onder de wetgeving van de Europese Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU (PED)

Het is voor werkgevers belangrijk te weten dat zij wettelijk verantwoordelijk zijn voor de ter beschikking gestelde machines. Daarnaast is het belangrijk te weten dat verzekeringsmaatschappijen over het algemeen niets of slechst een klein deel uitkeren bij schade of letsel door machines die niet aan de juiste regels en wetgeving voldoen! 

Nieuwe straalketels

Een straalketel is een samenstel van een drukvat, appendages en fittingen en wordt daarom gezien als druksamenstel (en niet als drukvat) binnen de Europese Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU (voor 20 juli 2016 was dit 97/23/EC). Dit betekent dat de strenge regels en voorschriften van deze richtlijn betrekking hebben op de machine als een geheel en niet (zoals vaak wordt gedacht) op alleen het drukvat dat wordt gebruikt voor de bouw van de straalketel.

Om aan de regels en voorschriften te voldoen kunnen er een aantal modules volgens de richtlijn worden gevolgd. Er is een vorm van goedkeuring door een keuringsinstantie nodig wanneer de maximale systeemdruk maal het volume meer is dan 200 (Ps x V= >200).
Gritco straalketels worden conform module B+C2 geproduceerd. De B staat hierbij voor "EC type-goedkeur" en C2 voor "overeenstemming met type". De inspectie van module B+C2 wordt uitgevoerd door DNV met identificatienummer 0496 (voorheen 2388). Dit nummer moet op de verklaring en machineplaat van de straalketel worden vermeld. Betrokkenen kunnen zo eenvoudig de geldigheid van het machine-goedkeur controleren.

Een straalketel die volgens de Richtlijn Drukapparatuur is geproduceerd en goedgekeurd is aan de volgende punten te herkennen:

  • CE Verklaring van Overeenkomst van de straalketelfabrikant met daarop vermeldt: a. omschrijving van het samenstel, b. straalketel modelaanduiding, c. serienummer, d. gebruikte modules en de nummers, e. naam, nummer en en adresgegevens van de keuringsinstantie. Let op: Alleen een verklaring van het gebruikte drukvat is dus niet voldoende! Uiteraard is dit drukvat ook wel volgens de richtlijn gebouwd en gekeurd. 
  • Typeplaat van de straalketelfabrikant met het o.a. het nummer van de keuringsinstantie. 
  • Op het drukvat bevindt zich ook de typeplaat van de drukvatfabrikant met het nummer van zijn keuringsinstantie. 

 

Keuring voor Ingebruikname

Anders dan bij nieuwbouw, is de Keuring voor Ingebruikname (KVI) nog niet op Europees niveau geregeld. Iedere lidstaat hanteert hierbij eigen regels. Ook ligt de verantwoording niet bij de fabrikant maar bij de gebruiker van de straalketel. In Nederland is die KVI verplicht wanneer de uitkomst van de ontwerpdruk maal het volume boven de 1000 bedraagt. Ofwel Ps x V= >1000. In deze gevallen moet een keuringsinstantie worden ingeschakeld die controleert of de machine op juiste wijze is geinstalleerd en zal worden gebruikt. Eén van de eerste zaken waar de keuringsinstantie naar zal vragen is het bedrijfsvoorschrift van de straalketel en het CE Verklaring van Overeenkomst conform de Richtlijn Drukapparatuur2014/68/EU. Uiteraard worden alle Gritco straalketels geleverd met deze twee cruciale ingrediënten.

Periodieke herkeur

De Periodieke Herkeur is ook niet Europees, maar per lidstaat geregeld. De verantwoording hiervoor ligt, net als de KVI niet bij de fabrikant maar bij de gebruiker van de straalketel. In Nederland geldt een periodieke herkeuringsplicht eens per vier jaar. Deze dient door een keuringsinstantie te worden uitgevoerd wanneer de ontwerpdruk maal het volume op meer dan 1000 uitkomt (Ps x V= >1000). Wanneer die uitkomst minder is, kan de gebruiker de installatie zelf keuren. In de meeste gevallen wordt hiervoor de fabrikant of dealer ingeschakeld.

  • De Keuring voor Ingebruikname en Periodieke Herkeur vervangen de Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU (PED) dus niet maar zijn er een aanvulling op!
  • Meer informatie over controlerende autoriteiten per lidstaat, is te vinden op de site van de Europese Commissie.